10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
ZAUFANIE KLIENTÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


PRZETARGI

PROFESJONALNE DORADZTWO DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • analizujemy dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia
 • pomagamy w przygotowaniu ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • weryfikujemy wnioski i oferty konkurencyjne
 • prowadzimy korespondencję z zamawiającymi
 • reprezentujemy wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi

WYKONAWCOM OFERUJEMY:

 • analizę ogłoszeń o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod kątem zgodności z prawem,
 • identyfikację ryzyk prawnych i biznesowych wynikających z treści dokumentacji  postępowania o udzielenie zamówienia,,
 • wsparcie przy negocjowaniu i formułowanie umów konsorcyjnych,
 • doradztwo przy sporządzaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert,
 • weryfikację oświadczeń i dokumentów złożonych przez konkurentów,
 • wsparcie prawne w negocjacyjnych trybach udzielania zamówień,
 • redagowanie (lub sprawdzanie) korespondencji kierowanej do zamawiającego w toku postępowania,
 • analizę zasadności oraz sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i skarg do sądu okręgowego, reprezentowanie wykonawców w procedurach odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem okręgowym,
 • pomoc prawną na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia, w tym negocjowanie zmian w treści umów w prawie zamówienia.
WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

zamówienia publiczne, doradztwo dla wykonawców, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia, oferta w postepowaniu o zamówienie publicznym, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, postępowania przed sądami okręgowymi, analiza ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, SIWZ, analiza SIWZ, negocjowanie umów konsorcyjnych, formułowanie umów konsorcyjnych, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tryby udzielania zamówień, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentowanie wykonawców, reprezentowanie zamawiających, reprezentowanie wykonawców przed KIO, reprezentowanie zamawiających przed KIO, umowa w sprawie zamówienia, zmiany w treści umowy w sprawie zamówienia